FFO STARTER OPP IGJEN!

Det er gledelig å kunne meddele at FFO starter opp igjen onsdager kl.13.30!

FFO starter opp igjen!

Det er gledelig å kunne meddele at FFO starter opp igjen. Tilbudet er ment som et ekstra tilbud om fotballtrening etter skolen for de barna som ønsker det. Tilbudet følger også klubbens retningslinjer rundt COVID-19.

Info:

  • Økta er onsdager fra 13.30 – 14.30
  • Økta ledes av Petter Furuseth Olsen og Ole Opthun. Sportslig leder Dag Broen vil også være tilstede. 
  • Økta er for jenter og gutter født mellom 2012 og 2008
  • Alle må komme seg til og fra treningen selv. Dette må eventuelt organiseres av foreldrene til hvert enkelt barn. 
  • Tilbudet har ingen kobling til SFO. Dette er et tilbud om en ekstra fotballtrening.
  • Tilbudet er gratis for alle medlemmer i ÅIF. Det er også et profesjonelt opplegg etter Supercoach sin metodikk og filosofi, som blant annet inneholder mye lek med ball. 
  • Til sammenligning har slike ekstratreninger en kostnad på mellom 3000 og 4500 NOK per deltager hos andre klubber i Vestfold.

På grunn av situasjonen med COVID-19:

  • Det er ikke muligheter for barna å skifte på klubbhuset i denne perioden.
  • Det blir ikke enkel servering til barna under treningen.

De respektive trenerteamene informerer medlemmene videre om tilbudet i sine kanaler.

#VierÅIF