Kjære alle ÅIF`ere

Det har vært en rar periode for oss alle sammen den siste tiden. Når alle anlegg og organiserte tilbud stenges ned, er det lite aktivitet klubben kan tilby.

Heldigvis åpnet anleggene relativt fort, slik at det var mulig for barna våre å benytte de fasilitetene vi faktisk har. Klubben har så godt som mulig, forsøkt, innenfor de retningslinjene som er gitt, å gi et tilbud til våre medlemmer. Sykkelløype, egne rundturer i Åsgårdstrand via appen «fotspor», soneinndeling på kunstgressbanen og fotballgolf er noen av de aktivitetene vi har organisert. Vi har mange kreative ildsjeler i klubben vår, det er mange ideer på hva vi kan gjøre, og aktiviteter vi kan få til.

Vi er av naturlige årsaker på etterskudd nå det kommer til fakturering av kontingenter, de blir sendt ut i disse dager, og vi ber dere om å støtte klubben i denne merkelige tiden også. Vi har mange prosjekter gående, og klubben er avhengig av inntektene fra kontingentene for den daglige driften. Av prosjekter av en viss størrelse som er på trappene kan vi nevne forbedring av gressbanen og ny kiosk.

Vi skal klare å opprettholde et tilbud til våre barn og unge, selv med andre regler enn normalt. Fotballagene er stort sett i gang igjen, mens allidretten arrangerer felles aktivitetsdager i helgene. Vi satser på at ÅIF fortsatt blir et synlig innslag i nærmiljøet!

Aktiv hilsen fra Kari
Leder i ÅIF

#VIERÅIF