Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Møtet avholdes torsdag 12. november kl.20.00. Da situasjonen med Covid-19 er som den er, vil møtet foregå på teams. Link til møtet kommer.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen

Saksliste:

Åsgårdstrand har i en årrekke vært medlem av Norges Gymnastikk og Turnforbund. Styret ønsker å melde idrettsforeningen ut av dette særforbundet, og trenger årsmøtevedtak på dette.

DAGSORDEN:

  • Godkjenning av de stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
  • Valg av dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne protokollen
  • Behandle styrets vedtak om utmelding av Norges Gymnastikk og turnforbund

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent og som har vært medlem i klubben i minst én måned har stemmerett.

Vi ønsker alle vel møtt.

Kari Rød Aakre

Leder av Åsgårdstrand IF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *