INFORMASJON ÅRSKULL 2012

For barna født 2012 blir det trening i gymsalen på Åsgården skole. I tillegg kommer det aktivitetsdager og fellesavslutninger. Barna gjør aktiviteter i gymsalen hvor de får en introduskjon til mange ulike idretter. Blant
annet lek med ball, friidrett, turn og dans. Aktivitene blir lekbasert og målet er at de skal få prøve mange forskjellige ting sammen med vennene sine i trygge omgivelser. Denne høsten reiser hele 2012 gruppa sammen til Høyt under taket for å klatre.

Årshjul

Uke xx: Svømming

Treningstider

Ukedag: Torsdager
Klokkeslett: 1600 – 1700

Trenere

Thomas Nilsen
Markus Aasland
Ida Kyvik Sandvik

Kontaktperson:
Markus Aasland – tlf 404 58 752