Informasjon årskull 2015/16

For barna født 2015 & 2016 blir det trening i gymsalen på Åsgården skole. I tillegg kommer det aktivitetsdager og fellesavslutninger. Barna gjør aktiviteter i gymsalen hvor de får en introduskjon til mange ulike idretter. Blant
annet lek med ball, friidrett, turn og dans. Aktivitene blir lekbasert og målet er at de skal få prøve mange forskjellige ting sammen med vennene sine i trygge omgivelser. Vi leier også inn danseinstruktører før jul slik at barna kan opptre på juleavslutningen.

Årshjul

Uke xx: Svømming

Treningstider

Ukedag: Onsdager
Klokkeslett: 1700 – 1800

Trenere

Ida Kyvik Sandvik
Lovise Linde Forgård

Kontaktperson:
Ragnhild Kvarberg – tlf 472 52 870