Medlemskontingent 2021

Kontingenter og avgifter 2021

 

 

 

FOTBALL

 

KONTINGENT ÅIF FORSIKRING LODDAVGIFT TRENINGSAVGIFT TOTAL PR ÅR

Senior

 

350 400 250 1500 2500

Studenter

 

350 400 250 900 1900

Old Boys

 

350 300 250 1000 1900

Damer

 

350 300 250 1000 1900

Junior

 

350 250 1500 2100

G/J 13-16 år

 

250 1400 1650

G/J 10-12 år

 

250 1250 1500

G/J 7-9

 

250 1100 1350

G/J 5-8

 

250 1100 1350