Organisasjon

Oddvar Thuve
Daglig leder
Dag Tore Broen
Sportslig leder

Hovedstyret

Kari Aakre
Leder
Esben Sand Aasen
Sekretær
Ragnhild Kvarberg
Styremedlem
Willy Nilsen
Nestleder
Stian Nilsen
Styremedlem (allidrett)
Nils Wiersdalen
Økonomi
Torjus Næss
Styremedlem (fotball)